Training op maat

Trainingen van PPI Utrecht op maat

PPI geeft training op school aan groepen van 8 tot 10 leerlingen die dezelfde hulpvraag hebben. Onze ervaring is dat leerlingen die tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen het vaak als een opluchting ervaren om niet de enige te zijn. Ze hebben allemaal last van hetzelfde probleem, bijvoorbeeld faalangst, het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen of grenzen en wensen aan te geven.

Leerlingen vinden steun bij elkaar en leren van elkaar. Het is een efficiënte en peer-achtige methode met een groot leereffect. Na afronding van de training kunnen deelnemers uit een groep elkaar blijven benaderen als ze ergens mee zitten, advies willen, of iets leuks willen delen.

Rol van school
De contactpersoon van een school kan een training aanvragen bij PPI. We denken graag mee over welke training het meest passend is; neem gerust contact op. Samen maken we afspraken over de inhoud, uitvoering en kosten van de training. De mentor kan vervolgens samen met de leerling een aanmeldformulier invullen en dit formulier digitaal verzenden naar PPI. PPI stuurt na elke bijeenkomst van de training een kort verslag naar de contactpersoon. Aan het einde van de training op school volgt er een evaluatieverslag per leerling met tips en adviezen.

Rol van ouders
Bij alle trainingen dienen ouders toestemming te geven voor deelname. Daarnaast vindt er bij alle trainingen, met uitzondering van Girls’ Talk, waar mogelijk een ouderbijeenkomst plaats voorafgaand aan de training. Zo kunnen ouders kennismaken met de trainer en krijgen ze inzicht in wat hun zoon/dochter gaat leren. De ouderbijeenkomst vindt altijd plaats op school, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de school. We sluiten de training, indien gewenst, af met een ouderbijeenkomst voor de ouders en leerlingen.

Training aanvragen
Trainingen op maat
PPI biedt trainingen aan op scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht. Vaak maken we voor een school een training op maat. Samen kijken we welke inhoud het best aansluit op de leer- of hulpvraag van de leerlingen. Hieronder geven we voorbeelden van de meest voorkomende trainingen. Deze trainingen kunnen we desgewenst aanvullen of op een specifiek thema toespitsen. Toch liever iets anders? In overleg stellen we graag een nieuwe training samen. Trainingen worden tegen kostprijs aangeboden; PPI heeft geen winstoogmerk.

Veel voorkomende trainingen zijn:”

Beter omgaan met faalangst

De contactpersoon van een school kan een training aanvragen bij PPI. We denken graag mee over welke training het meest passend is; neem gerust contact op. Samen maken we afspraken over de inhoud, uitvoering en kosten van de training. De mentor kan vervolgens samen met de leerling een aanmeldformulier invullen en dit formulier digitaal verzenden naar PPI. PPI stuurt na elke bijeenkomst van de training een kort verslag naar de contactpersoon. Aan het einde van de training op school volgt er een evaluatieverslag per leerling met tips en adviezen.
Training aanvragen

Opkomen voor jezelf

Bij alle trainingen dienen ouders toestemming te geven voor deelname. Daarnaast vindt er bij alle trainingen, met uitzondering van Girls’ Talk, waar mogelijk een ouderbijeenkomst plaats voorafgaand aan de training. Zo kunnen ouders kennismaken met de trainer en krijgen ze inzicht in wat hun zoon/dochter gaat leren. De ouderbijeenkomst vindt altijd plaats op school, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de school. We sluiten de training, indien gewenst, af met een ouderbijeenkomst voor de ouders en leerlingen.
Training aanvragen

Girls talk

Bij alle trainingen dienen ouders toestemming te geven voor deelname. Daarnaast vindt er bij alle trainingen, met uitzondering van Girls’ Talk, waar mogelijk een ouderbijeenkomst plaats voorafgaand aan de training. Zo kunnen ouders kennismaken met de trainer en krijgen ze inzicht in wat hun zoon/dochter gaat leren. De ouderbijeenkomst vindt altijd plaats op school, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de school. We sluiten de training, indien gewenst, af met een ouderbijeenkomst voor de ouders en leerlingen.
Training aanvragen

Omgaan met examenvrees

Bij alle trainingen dienen ouders toestemming te geven voor deelname. Daarnaast vindt er bij alle trainingen, met uitzondering van Girls’ Talk, waar mogelijk een ouderbijeenkomst plaats voorafgaand aan de training. Zo kunnen ouders kennismaken met de trainer en krijgen ze inzicht in wat hun zoon/dochter gaat leren. De ouderbijeenkomst vindt altijd plaats op school, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de school. We sluiten de training, indien gewenst, af met een ouderbijeenkomst voor de ouders en leerlingen.
Training aanvragen

heb je een vraag?

bel Veronique

06 12 70 69 60

of stuur een bericht