Dit doen wij

Dit Doet PPI Utrecht

Bij PPI leer je omgaan met dingen waar je op school, thuis en in je vrije tijd tegenaan loopt. We kijken samen met jou hoe het komt dat het niet zo lekker loopt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden op school met docenten, moeite met concentreren of plannen, pesten of jezelf kunnen zijn. In een groep met leeftijdsgenoten ga je na schooltijd met jezelf aan de slag. PPI geeft je extra aandacht waar jij dat nodig hebt. Samen pakken we de problemen aan, zodat jij weer lekker in je vel zit!

De jongeren die bij ons komen zijn 10 tot 18 jaar en gaan naar het regulier middelbaar onderwijs van alle middelbare scholen in Utrecht, of zitten nu in groep 8 van de basisschool. We helpen de jongeren in  groep 8 met extra ondersteuning bij het opstarten in het regulier middelbaar onderwijs. De begeleiding van PPI is gratis voor jou en je ouders; de hulp wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht.

Lees meer over PPI voor groep 8

 

 

 

 

PPI Podcast

Dit is aflevering 1 van de ‘PPI podcast’. Hier gaan we in op wat faalangst is, hoe dit op school tot uiting komt en waardoor dit veroorzaakt kan worden.


PPI podcast

We doen het samen

PPI heeft contact met je school om jouw situatie te bespreken, maar natuurlijk altijd in overleg met jou! Dit doen we om goed te kunnen samenwerken, zodat we je kunnen helpen je leerdoelen zo snel mogelijk te behalen en de problemen te verminderen. We hebben met enige regelmaat gesprekken op school met jou, je ouders en je mentor (of je leraar van groep 8), bijvoorbeeld om de leerdoelen waar je bij PPI aan werkt te evalueren. Als jullie gezin ook begeleiding ontvangt van het buurtteam, houden we (in overleg met jou) ook contact met hen.

Onze locaties

PPI voor Voortgezet Onderwijs heeft twee locaties: Drift 11 in de binnenstad van Utrecht en Glenn Millerpad 66 in Terwijde. Je kunt bij beide locaties worden aangemeld voor groepshulp na schooltijd.

PPI voor groep 8 heeft vijf locaties in Utrecht. Welke dat zijn kun je zien op onze ‘contactpagina‘.

heb je een vraag?
bel Veronique

06 12 70 69 60

of stuur een bericht