Training op school

Leerlingen die met dezelfde vragen zitten, kunnen veel van elkaar leren. Dat is de gedachte achter groepshulpverlening en training op school. Jongeren die goed in hun vel zitten, presteren vaak beter op school en zijn gelukkiger. De trainingen die PPI Utrecht op scholen geeft, zijn er dan ook altijd op gericht om jongeren te helpen zich beter te voelen en sterker in hun schoenen te staan.

Samen leren in een groep
PPI geeft training op school aan groepen van 8 tot 10 leerlingen die dezelfde hulpvraag hebben. Onze ervaring is dat leerlingen die tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen het vaak als een opluchting ervaren om niet de enige te zijn. Ze hebben allemaal last van hetzelfde probleem, bijvoorbeeld faalangst, het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen of grenzen en wensen aan te geven.
“Omdat ik ook faalangst heb, kon ik heel goed tegen Elize zeggen wat zij kon doen om tijdens haar presentatie rustig te blijven.”

Leerlingen vinden steun bij elkaar en leren van elkaar. Het is een efficiënte en peer-achtige methode met een groot leereffect. Na afronding van de training kunnen deelnemers uit een groep elkaar blijven benaderen als ze ergens mee zitten, advies willen, of iets leuks willen delen.

Rol van school

De contactpersoon van een school kan een training aanvragen bij PPI Utrecht. We denken graag mee over welke training het meest passend is; neem gerust contact op. Samen maken we afspraken over de inhoud, uitvoering en kosten van de training. De mentor kan vervolgens samen met de leerling een aanmeldformulier invullen en dit formulier digitaal verzenden naar PPI. PPI stuurt na elke bijeenkomst van de training een kort verslag naar de contactpersoon. Aan het einde van de training op school volgt er een evaluatieverslag per leerling met tips en adviezen.

Rol van ouders

Bij alle trainingen dienen ouders toestemming te geven voor deelname. Daarnaast vindt er bij alle trainingen, met uitzondering van Girls’ Talk, waar mogelijk een ouderbijeenkomst plaats voorafgaand aan de training. Zo kunnen ouders kennismaken met de trainer en krijgen ze inzicht in wat hun zoon/dochter gaat leren. De ouderbijeenkomst vindt altijd plaats op school, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de school. We sluiten de training, indien gewenst, af met een ouderbijeenkomst voor de ouders en leerlingen.

Trainingen op maat

We maken voor een school graag een training op maat. Zo sluiten we goed aan op de leer- of hulpvraag van de leerlingen. Hoe specifieker de training, des te groter het leereffect en hoe meer de inhoud beklijft. Samen bepalen we de exacte inhoud van een training en de frequentie en duur van de bijeenkomsten. Desgewenst kunnen we een bestaande training aanvullen of inzoomen op een specifiek thema. Op basis van de wensen maken we een offerte. Trainingen worden tegen kostprijs aangeboden; PPI heeft geen winstoogmerk.

Meer info over trainingenTrainingen aanvragen

heb je een vraag?

bel Veronique

06 12 70 69 60

of stuur een bericht